کنترل کننده هوشمند کولر آبی

کولرهای آبی از لوازم برقی  پر مصرف میباشند که عدم کنترل صحیح آنها باعث به هدر رفتن بالای انرژی الکتریکی و تحمیل هزینه های اضافی میشود. کنترل خودکار کولر یکی از راهکارهای متعادل نگه داشتن دمای منازل و شرکت ها و کاهش مصرف انرژی میباشد. در کنترلرهای ساده با استفاده از یک تایمر به صورت خودکار در بازه های زمانی مشخص کولر روشن و خاموش میشود تا به نحوی ساده عملکرد کولر مدیریت شود. این سیستم تا حدودی سبب بهبود کارایی کولر میشود ولی به دلیل عدم  وجود حسگرهای محیطی و کنترلر هوشمند قادر به تطبیق با شرایط محیطی مختلف نمیباشد. به طور مثال در طول روز چه هوا شدیدا گرم شود و چه خنک ، بازه های روشن بودن کولر تفاوتی نخواهند کرد.

هدف این پروژه ساخت یک کنترل کننده اتوماتیک برای کولرهای آبی میباشد . طوری که کنترلر بتواند با اطلاع از پارامترهای مختلف از جمله دما، رطوبت و زمان عملکرد کولر را به نحوی بهینه و هوشمند مدیریت نماید تا ضمن کاهش مصرف برق شرایط محیطی ایده آلی را برای زندگی و فعالیت های روزانه فراهم سازد.

تیم دیجیترونیک آماده انجام پروژه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان میباشد