محصولات

محصولات تولیدی توسط گروه دیجیترونیک

موجو پلاس

موجو پلاس

برد موجو پلاس با ترشه XC6SLX9 Spartan 6

دستگاه کاربردی صنعتی SMS کنترلر مینی

دستگاه کاربردی صنعتی SMS کنترلر مینی

دستگاه کاربردی صنعتی SMS کنترلر مینی 2 رله

دستگاه کاربردی صنعتی SMS کنترلر حرفه ای

دستگاه کاربردی صنعتی SMS کنترلر حرفه ای

دستگاه کاربردی صنعتی SMS کنترلر حرفه ای 12 رله

سوئیچ هوشمند

سوئیچ هوشمند

سوئیچ هوشمند الکترونیکی قابل کنترل بوسیله تلفن همراه

تیم دیجیترونیک آماده انجام پروژه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان میباشد