سیستم پایش و تست هواپیماهای آموزشی

سیستم پایش و تست هواپیماهای آموزشی

   

  لیست ورودی ها :

  1. ورودی پالس متر (سنسورهای دور، فلو، فشار و پالس) : 4 عدد
  2. ورودی ولتاژ آنالوگ (سنسورهای LVDT، موقعیت، پتانسیومتر) : 8 عدد
  3. ورودی جریان 4 الی 20 میلی آمپر (سنسورهای فشار) : 8 عدد
  4. ورودی جریان 4 الی 20 میلی آمپر (سنوسرهای دما) : 8 عدد
  5. ورودی دیجیتال : 4 عدد

   

  لیست خروجی ها :

  1. سروو موتور پالسی : 3 عدد
  2. سروو موتور PWM : دو عدد
  3. موتور براشلس : 1 عدد
  4. استپ موتور : 4 عدد
  5. خروجی PWM با فرکانس و DS قابل کنترل : 4 عدد
  6. خروجی رله ای : 8 عدد

  ارسال پاسخ

  تیم دیجیترونیک آماده انجام پروژه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان میباشد