سیستم پایش و تست هواپیماهای آموزشی

سیستم پایش و تست هواپیماهای آموزشی

   

  لیست ورودی ها :

  1. ورودی پالس متر (سنسورهای دور، فلو، فشار و پالس) : ۴ عدد
  2. ورودی ولتاژ آنالوگ (سنسورهای LVDT، موقعیت، پتانسیومتر) : ۸ عدد
  3. ورودی جریان ۴ الی ۲۰ میلی آمپر (سنسورهای فشار) : ۸ عدد
  4. ورودی جریان ۴ الی ۲۰ میلی آمپر (سنوسرهای دما) : ۸ عدد
  5. ورودی دیجیتال : ۴ عدد

   

  لیست خروجی ها :

  1. سروو موتور پالسی : ۳ عدد
  2. سروو موتور PWM : دو عدد
  3. موتور براشلس : ۱ عدد
  4. استپ موتور : ۴ عدد
  5. خروجی PWM با فرکانس و DS قابل کنترل : ۴ عدد
  6. خروجی رله ای : ۸ عدد

  ارسال پاسخ

  تیم دیجیترونیک آماده انجام پروژه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان میباشد