• سوئیچ هوشمند
  • سوئیچ هوشمند
کارگروه تخصصی دیجیترونیک
طراحی ، مشاوره و اجرای پروژه های الکترونیکی
طراحی را به ما بسپارید

تخصص های ما

اتوماسیون

رابط کاربری

جمع آوری داده

هوشمندسازی

ارتباطات

آخرین پروژه های انجام شده

پروژه های در حال اجرا

تیم دیجیترونیک آماده انجام پروژه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان میباشد